znaki strona www 4

 

 

TYTUŁ PROJEKTU:
ekoMOSt"

 

FINANSOWANIE:

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2021-2030

 

CZAS REALIZACJI:

01.03.2024 – 31.12.2025

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

136 800,00

 

WARTOŚĆ DOTACJI:

119 880,00

 

DATA PODPISANIA UMOWY:

20.05.2024 r.

 

plakat budzet panstwa FIO FDD   NOWE FIO plakat 2 plik edytowalny KOLOR

 

O PROJEKCIE:

Projekt skierowany jest do 50 podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii - chłopców w wieku 12 - 18 lat.

Jest to innowacyjne podejście do tego typu działań w ośrodku socjoterapii, z którego 50 wychowanków pod okiem i wsparciu animatorów i instruktora podniosą swoje kompetencje społeczne przy jednoczesnym podjęciu działań na rzecz środowiska naturalnego.

Projekt da im możliwość praktycznego działania na rzecz swego środowiska. Staną się przykładem aktywnych obywateli odpowiedzialnych, świadomych,

angażujących się dla dobra środowiska, w którym żyją.

 

 

NOWE FIO zestawienie 2 KOLOR białe tło

Projekt i utrzymanie intMar.eu