Jan Chmiel – Prezes Fundacji

Aktor, lalkarz, instruktor teatralny, działacz społeczny, animator i promotor działań twórczych na rzecz osób ze środowisk defaworyzowanych. W latach 1984-2005 aktor Teatru Banialuka w Bielsku-Białej, Teatru Ateneum w Katowicach i Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. W swoim dorobku artystycznym ma szereg znakomitych ról teatralnych zrealizowanych zarówno na scenach lalkowych, jak i w teatrze dramatycznym. W grudniu 1999 roku razem z Tomaszem Zielińskim założył Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki". Przez 10 lat - od początku istnienia Stowarzyszenia do 17 lipca 2009 roku pełnił honorową funkcję Prezesa Teatru Grodzkiego – Przewodniczącego Zarządu. Obecnie jest jego Dyrektorem.

Tomasz Zieliński – Zastępca Prezesa Fundacji
Marcin Słonka – Przewodniczący Rady Fundacji
Barbara Mękwińska – Zastępca  Przewodniczącego Rady
Barbara Jędrysek – Członek Rady Fundacji

Projekt i utrzymanie intMar.eu